Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2016

liars
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viadrunkwhipster drunkwhipster
liars
Jeśli pozwolisz jej odejść, jesteś kompletnie pierdolnięty.
— James Frey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrunkwhipster drunkwhipster
liars
Nie ma sensu pchać się komuś do życia, jeśli ta osoba tego nie chce.
Reposted fromthesmajl thesmajl viadrunkwhipster drunkwhipster
liars
Przyjdzie taka godzina, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrunkwhipster drunkwhipster
liars

cumberbuddy:

wojewoda-z:

i will never stop reblogging this. 

The best gif set of 2012, HANDS DOWN.

liars
Śniło mi się że się w końcu wyspałem, lecz sam nie śpię dobrze.
http://myslodreamseller.soup.io
liars
liars
4803 d974 500
Reposted fromplanningaddict planningaddict vianikotyna nikotyna
liars
4638 3a81
this is how i want it  to be
Reposted frommyzone myzone vialaudi laudi
liars
1996 b77f 500
Urszula Kozioł
Reposted frommhsa mhsa viazabka zabka
liars
7353 e287
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamakemewannadie makemewannadie
liars
2080 f263
liars
8856 46ae
liars
Sprawiał, że śmiałam się w świecie, który doprowadzał mnie do łez.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamakemewannadie makemewannadie
liars
7854 9264
Reposted fromsuper-hot super-hot viamakemewannadie makemewannadie
liars
3366 3c26
liars
liars
liars
liars
5699 113e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl